Frases: Eix 3. Un infant que descobreix l’entorn amb curiositat (Infantil)

Quan arriba el moment d’elaborar els informes d’avaluació, tota ajuda és bona. En aquest recurs trobaràs un recull de frases per elaborar la part dels informes d’infantil que fa referència a l’Eix 3. Un infant que descobreix l’entorn amb curiositat. Les frases que consten en aquest recurs, parteixen del nou currículum. En el recurs trobaràs […]

Frases: Eix 2. Un infant que es comunica amb diferents llenguatges (Infantil)

Quan arriba el moment d’elaborar els informes d’avaluació, tota ajuda és bona. En aquest recurs trobaràs un recull de frases per elaborar la part dels informes d’infantil que fa referència a l’Eix 2. Un infant que es comunica amb diferents llenguatges. Les frases que consten en aquest recurs, parteixen del nou currículum. En el recurs […]

Frases: Eix 1. Un infant que creix amb autonomia i confiança (Infantil)

Quan arriba el moment d’elaborar els informes d’avaluació, tota ajuda és bona. En aquest recurs trobaràs un recull de frases per elaborar la part dels informes d’infantil que fa referència a l’Eix 1. Un infant que creix amb autonomia i confiança. Les frases que consten en aquest recurs, parteixen del nou currículum. En el recurs […]

Frases per fer informes: Diferents àrees (Infantil)

Quan arriba el moment d’elaborar els informes d’avaluació, tota ajuda és bona. En aquest recurs trobaràs un recull de frases que et seran útils per elaborar els informes dels teus alumnes. Aquestes frases van adreçades a l’etapa d’educació infantil i estan organitzades en les diferents àrees perquè et sigui més senzill localitzar-les i usar-les en […]

Frases per fer informes: Diferents capacitats (Infantil)

Quan arriba el moment d’elaborar els informes d’avaluació, tota ajuda és bona. En aquest recurs trobaràs un recull de frases que et seran útils per elaborar els informes dels teus alumnes. Aquestes frases van adreçades a l’etapa d’educació infantil i estan organitzades en les diferents capacitats perquè et sigui més senzill localitzar-les i usar-les en […]

Frases per fer informes: Llengua Catalana i Llengua Castellana (Primària)

Quan arriba el moment d’elaborar els informes d’avaluació, tota ajuda és bona. En aquest recurs trobaràs un recull de frases per elaborar la part dels informes que fa referència a les àrees de Llengua Catalana i Llengua Castellana. Les frases que consten en aquest recurs, parteixen del nou currículum. En el recurs trobaràs un recull […]

Frases per fer informes: Llengua Estrangera (Primària)

Quan arriba el moment d’elaborar els informes d’avaluació, tota ajuda és bona. En aquest recurs trobaràs un recull de frases per elaborar la part dels informes que fa referència a l’àrea d’anglès. Les frases que consten en aquest recurs, parteixen del nou currículum. En el recurs trobaràs un recull de frases extretes dels criteris d’avaluació […]

Frases per fer informes: Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural (Primària)

Quan arriba el moment d’elaborar els informes d’avaluació, tota ajuda és bona. En aquest recurs trobaràs un recull de frases per elaborar la part dels informes que fa referència a l’àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural. Les frases que consten en aquest recurs, parteixen del nou currículum. En el recurs trobaràs un […]

Frases per fer informes: Matemàtiques (Primària)

Quan arriba el moment d’elaborar els informes d’avaluació, tota ajuda és bona. En aquest recurs trobaràs un recull de frases per elaborar la part dels informes que fa referència a l’àrea de Matemàtiques. Les frases que consten en aquest recurs, parteixen del nou currículum. En el recurs trobaràs un recull de frases extretes dels criteris […]

Frases per fer informes: Educació artística (Primària)

Quan arriba el moment d’elaborar els informes d’avaluació, tota ajuda és bona. En aquest recurs trobaràs un recull de frases per elaborar la part dels informes que fa referència a l’àrea d’Educació artística. Les frases que consten en aquest recurs, parteixen del nou currículum. En el recurs trobaràs un recull de frases extretes dels criteris […]

Frases per fer informes: Educació Física (Primària)

Quan arriba el moment d’elaborar els informes d’avaluació, tota ajuda és bona. En aquest recurs trobaràs un recull de frases per elaborar la part dels informes que fa referència a l’àrea d’Educació física. Les frases que consten en aquest recurs, parteixen del nou currículum. En el recurs trobaràs un recull de frases extretes dels criteris […]

Frases per fer informes: Educació en Valors Cívics i Ètics (Primària)

Quan arriba el moment d’elaborar els informes d’avaluació, tota ajuda és bona. En aquest recurs trobaràs un recull de frases per elaborar la part dels informes que fa referència a l’àrea d’Educació en Valors Cívics i Ètics. Les frases que consten en aquest recurs, parteixen del nou currículum. En el recurs trobaràs un recull de […]

Frases per fer informes: Competències clau (Primària)

Quan arriba el moment d’elaborar els informes d’avaluació, tota ajuda és bona. En aquest recurs trobaràs un recull de frases per valorar el grau d’assoliment de les competències clau. Les frases que consten en aquest recurs, parteixen del nou currículum. En el recurs trobaràs un recull de frases extretes dels Indicadors operatius recollides en el […]

Frases per fer informes: Observacions generals de l’infant

Quan arriba el moment d’elaborar els informes d’avaluació, tota ajuda és bona. En aquest recurs trobaràs un recull de frases que et seran útils per fer les observacions generals de l’infant. Els informes han de contemplar l’infant de manera global, no només cal fer referència a la part acadèmica, sinó que cal que tinguem en […]

Frases per fer informes: Competències transversals (Primària)

Quan arriba el moment d’elaborar els informes d’avaluació, tota ajuda és bona. En aquest recurs trobaràs un recull de frases que et seran útils per fer les observacions de les competències transversals. Els informes han de contemplar l’infant de manera global, no només cal fer referència a la part acadèmica, sinó que cal que tinguem […]

Frases per fer informes: Diferents àmbits (Primària)

Quan arriba el moment d’elaborar els informes d’avaluació, tota ajuda és bona. En aquest recurs trobaràs un recull de frases que et seran útils per fer les observacions dels diferents àmbits. Els informes han de contemplar l’infant de manera global, no només cal fer referència a la part acadèmica, sinó que cal que tinguem en […]

16 dinàmiques de cohesió de grup

Les dinàmiques de cohesió de grup són un recurs molt útil per potenciar la cohesió del grup-classe, afavorir que els infants es coneguin, millorar les relacions entre els nens i nenes, afavorir la comunicació entre els alumnes i treballar valors fonamentals com la solidaritat, l’empatia, el respecte, la convivència, la cooperació i l’amistat. Aquest recurs […]

30 dinàmiques d’inici de curs

Els primers dies d’escola, són dies en els quals els infants es retroben amb els companys/es després del període de vacances. Cal aprofitar aquests primers dies per potenciar que els infants es coneguin més uns als altres i per afavorir la cohesió de grup. En el següent recurs trobaràs un recull de 30 dinàmiques molt […]

Dinàmiques per clausurar el curs

En aquest recurs trobaràs un recull de 14 dinàmiques molt variades per dur a terme en els últims dies de curs. Són activitats lúdiques i divertides que potencien que els infants reflexionin sobre els moments compartits en el curs, els aprenentatges adquirits i les vivències viscudes. Acabar un curs és un motiu de satisfacció, s’han compartit […]

Recordar contrasenya