Mesopotàmia

En el següent recurs descobriràs un nou vídeo de la col·lecció “Viatgem per la història“. Es tracta d’una col·lecció de vídeos didàctics molt útils per apropar la història als infants. En aquest vídeo parlarem de Mesopotàmia. Descobrirem: Les explicacions del vídeo es complementen amb imatges animades, cartells amb noms, dates, recreacions, mapes que situen on […]

L’Edat Antiga

En el següent recurs descobriràs un nou vídeo de la col·lecció “Viatgem per la història“. Es tracta d’una col·lecció de vídeos didàctics molt útils per apropar la història als infants. En aquest vídeo aprofundirem en l’Edat Antiga. Descobrirem Com va néixer i que va representar l’aparició de l’escriptura? Com van néixer les primeres civilitzacions? Mesopotàmia […]

L’Edat dels metalls

En el següent recurs descobriràs un nou vídeo de la col·lecció “Viatgem per la història”. Es tracta d’una col·lecció de vídeos didàctics molt útils per apropar la història als infants.  En aquest vídeo ens centrarem en el període de l’Edat dels Metalls. Farem referència als aspectes següents: Qué es la metal·lúrgia? Quines característiques tenen el […]

El Neolític

En el següent recurs descobriràs un nou vídeo de la col·lecció “Viatgem per la història”. Es tracta d’una col·lecció de vídeos didàctics molt útils per apropar la història als infants.  En aquest vídeo ens centrarem en el període del Neolític. Farem referència als aspectes següents: Com vivien? On vivien? Quins materials utilitzaven? Eren religiosos? Com […]

El Paleolític

En el següent recurs descobriràs un nou vídeo de la col·lecció “Viatgem per la història”. Es tracta d’una col·lecció de vídeos didàctics molt útils per apropar la història als infants.  En aquest vídeo ens centrarem en el període del paleolític. Farem referència als aspectes següents: Com vivien? On vivien? Existia l’art? Sabien fer foc? Com […]

Les etapes de la prehistòria

En el següent recurs descobriràs el segon vídeo de la col·lecció “Viatgem per la història”. Es tracta d’una col·lecció de vídeos didàctics molt útils per apropar la història als infants.  En aquest vídeo descobrim les diferents etapes de la  prehistòria i les característiques més importants de cada una d’aquestes etapes. Es fa referència als aspectes […]

Les etapes de la història

En el següent recurs descobriràs el primer vídeo de la col·lecció “Viatgem per la història”. Es tracta d’una col·lecció de vídeos didàctics molt útils per apropar la història als infants.  En els vídeos s’explica els diferents períodes i etapes de la història i els esdeveniments més importants de cada període. Les explicacions del vídeo es […]

Cicle de vida: les granotes

En aquest recurs descobriràs com pots treballar el cicle de vida de les granotes a la teva aula. Hi trobaràs una animació del cicle de vida de les granotes i un document PDF. En el document PDF trobaràs tres apartats: Cicle de vida de les granotes amb explicacions detallades de la transformació que fa la granota […]

Recordar contrasenya