Estratègies i Orientacions per a la inclusió de l’alumnat amb Pèrdua Auditiva

La pèrdua auditiva o sordesa és una deficiència greu i permanent que afecta la captació de tots els senyals auditius, per tant, afecta tota la comunicació oral i el desenvolupament lingüístic en la llengua oral/parlada. Les pèrdues auditives no són totes iguals, sinó que hi ha diferències importants segons el grau d’afectació, el moment d’aparició […]

Quines estratègies d’intervenció afavoreixen la inclusió dels alumnes amb TEA?

Al llarg dels darrers set anys s’ha triplicat el nombre d’alumnes amb diagnòstic de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) en les aules ordinàries d’ensenyament obligatori. Actualment, la prevalença de l’autisme en el nostre territori se situa, aproximadament, en 1 de cada 81 individus. Les dades també posen de manifest que un de cada quatre alumnes […]

Esport adaptat a les escoles: Propostes pràctiques per a escoles i instituts

El projecte “Esport Adaptat a les Escoles” és un programa d’educació que té com finalitat crear, a les escoles, consciència i comprensió envers les persones amb discapacitat. Les escoles són el lloc ideal per posar els fonaments d’un món millor. Els infants encara no tenen perjudicis. Per a ells, la paraula discapacitat, amb totes les […]

Tinc un/a alumne/a amb TDAH. Què puc fer?

El Trastorn per Dèficit d’atenció i Hiperactivitat, més conegut com a TDAH, és un trastorn del neurodesenvolupament. Els símptomes nuclears estan caracteritzats per impulsivitat, hiperactivitat i dificultat per mantenir l’atenció. Actualment, la prevalença del trastorn és d’un 5% en edat infantil a Catalunya, encara que el trastorn també es dona en l’adultesa. El TDAH és […]

Com podem detectar i atendre els alumnes amb dislèxia?

La Dislèxia és un trastorn del neurodesenvolupament de base genètica que afecta entre un 5 i un 10% de la població, no hi ha diferències significatives de prevalença entre ambdós sexes. És manifesta amb una dificultat significativa i persistent en la forma escrita del llenguatge, que és independent de qualsevol causa intel·lectual, cultural o emocional […]

Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu

L’alta capacitat intel·lectual (ACI) és el nom que ens referim per englobar les persones que tenen unes característiques cognitives diferents de la resta de la població. El seu potencial intel·lectual i la capacitat per l’aprenentatge és molt superior, per això són persones que requereixen una sèrie de mesures educatives diferenciades per tal que el seu […]

L’acollida de l’alumnat nouvingut. Què, com i quan?

Actualment, ens trobem a les aules amb una gran diversitat lingüística i cultural i un alt percentatge de matrícula viva. Per aquesta raó és essencial promoure l’acompanyament de l’alumnat nouvingut i fomentar l’aprenentatge de la llengua catalana. L’acollida i la inclusió escolar de tot l’alumnat ha de ser de les primeres responsabilitats i primers objectius […]

La discapacitat visual en el món educatiu. Estratègies i recursos

La població amb discapacitat visual greu és una població diversa, no tan sols per la gran heterogeneïtat en què es manifesta el dèficit, sinó per les característiques peculiars de cada persona que la fa individual i diferent de les altres. Els centres docents amb alumnat amb discapacitat visual reben el suport de professionals itinerants especialistes […]

Què és l’alta sensibilitat i com podem acompanyar un infant PAS?

L’alta sensibilitat en el processament sensorial és una característica diferencial, amb una base neurobiològica, present en un 20-30% de la població humana i de la resta d’espècies animals. Es tracta d’un tret determinat genèticament i heretat independentment del gènere. El sistema nerviós d’una persona amb alta sensibilitat detecta diferències més subtils en els estímuls i […]

Mesures i suports universals que afavoreixen contextos educatius inclusius

Avançar cap a una  escola per a tothom, implica que tot l’alumnat tingui presència, participi i progressi  en el mateix entorn escolar, obtinguen una resposta personalitzada. Viure la diferència com un factor positiu i cercar formes cada cop més adequades de respondre a la variabilitat predictible de les aules, garantint una major igualtat d’oportunitats suposa […]

Com afavorim la inclusió dels alumnes amb trastorns de la conducta?

En els centres educatius ens trobem a les aules amb alumnat que presenta dificultats de regulació de la conducta que genera molts dubtes, dificultats i patiment en la comunitat educativa. Entendre aquestes dificultats és el primer pas per atendre les necessitats d’aquests alumnes. Dissenyar una resposta educativa a aquestes situacions que es donen a l’aula […]

DUA, realitat o utopia? Com incorporar el DUA a les nostres aules

El Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) és el marc que ens orienta cap a la millora dels processos d’aprenentatge de totes les persones. Partint de coneixements científics sobre com aprenen les persones, DUA ofereix experiències flexibles per a l’aprenentatge. En aquesta xerrada aprofundim en els beneficis que aporta la comprensió d’aquest marc per avançar […]

Els projectes a l’escola Muntanyola. 2 projectes duts a terme a l’aula

L’Escola Muntanyola és una escola rural, pública i catalana, situada a la comarca d’Osona. Els agrupaments a l’escola són d’alumnes de diferents edats, aquests aprenen de tot el que els envolta. Per aquest motiu, treballem de diferents maneres per arribar a tots ells/es: treball per projectes, treball cooperatiu, tallers intercicles, tallers de matemàtiques i llengües, […]

Tres projectes per desenvolupar les competències per a la sostenibilitat. Escola Virolai

En aquesta xerrada us expliquem com s’inclouen les competències per la sostenibilitat en processos d’aprenentatge basat en projectes. Compartim com és un dels eixos de disseny de propostes i com s’incorpora en l’avaluació dels aprenentatges.  En la xerrada us expliquem tres projectes per desenvolupar les competències per a la sostenibilitat que hem dut a terme […]

Projectes per desenvolupar les competències per a la sostenibilitat. ABP x ODS

Aquesta xerrada té per objectiu abordar l’aprenentatge basat en projectes orientats a l’assoliment dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, a través del suport de la Guia ABPxODS: disseny de projectes per desenvolupar les competències clau per a la sostenibilitat. En el seu document Educar per als ODS: objectius […]

Què passaria si un dia desapareguessin totes les abelles del món?

“L’alumne/a és el centre. Les decisions educatives estan centrades en l’alumnat, en el seu benestar i en els seus interessos. El/la mestre/a guia, orienta, supervisa i recondueix.” Amb aquestes premisses, l’escola Miquel Martí i Pol comença una nova etapa l’any 2015 encapçalada per la seva directora Raquel Valle Pardeiro, qui promou una nova mirada metodològica  […]

Projecte “Fem recerca amb el BIST”. Adoptem el rol dels científics i científiques

En aquesta xerrada fem un recorregut pel procés que ha portat a l’alumnat de 1r d’ESO a comunicar la seva pròpia recerca científica amb la col·laboració d’investigadors i investigadores del BIST (Barcelona Institute of Science and Techonology).  L’alumnat ha treballat de manera cooperativa adoptant el rol dels científics i científiques que treballen en un grup […]

L’aprenentatge cooperatiu, competencial i globalitzat a l’escola Sadako

Ja fa uns anys, l’escola va iniciar un gir metodològic rellevant, en què va abandonar l’hegemonia dels aprenentatges estructurats en matèries estanques, per crear espais d’aprenentatge competencials, globalitzats i interdisciplinars. En aquest camí de remodelació del projecte educatiu, es va decidir dissenyar un model propi que pogués donar cabuda a tres eixos principals de l’aprenentatge: […]

Els Itineraris d’Aprenentatge de l’Escola Pia de Catalunya. Un exemple d’I3

En aquesta xerrada expliquem la proposta dels Itineraris d’Aprenentatge, dins del projecte SUMMEM, que des de l’any 2015 estem duent a terme a les nostres escoles. Un Itinerari parteix d’una situació o d’unes preguntes a resoldre, que generen tot un treball de recerca de solució, integrant-hi tota mena de coneixements i fent servir unes habilitats […]

Dissenyar i aplicar projectes a secundària. Tipus i estratègies

El disseny de propostes ABP implica definir escenaris d’aprenentatge en els que el Context, el Contingut i el Conflicte que demanem als alumnes que resolguin estiguin ben connectats entre sí. En la xerrada es proposarà una plantilla per a dissenyar projectes, i es descriuran 6 projectes de diferents matèries portats a les aules de secundària.  […]

Com avaluar per aprendre en el marc del treball per projectes?

En tot procés d’aprenentatge és imprescindible que les activitats incloguin moments d’avaluació-regulació, cosa que comporta preveure per a què avaluar, què, quan i com.  Cal tenir present que l’alumnat aporta a l’aula les seves pròpies idees i maneres de fer, parlar i sentir, i que aprendre comporta revisar-les i fer-les més complexes i sofisticades, és […]

Es mouen els papers… Com es mouen? Què els mou?

Un fet quotidià que genera curiositat és el punt de partida d’aquest projecte. L’escolta de l’adult  permet recollir les idees dels nens sobre els fenòmens i així passar d’una mirada que troba a la màgia la resposta a plantejar preguntes investigables i, per tant, fer, pensar i elaborar explicacions incorporant la mirada de la ciència.  […]

Camins de recerca: Arrelant al bosc. Escola Cooperativa El Puig

Els nostres orígens són en el bosc i des de l’Escola veiem necessari enfortir el vincle amb la natura tenint-hi una relació quotidiana i continuada, per observar, explorar, descobrir, viure-hi experiències… Creiem en una educació que ens retorna a la natura, tocant-la amb les mans i arrelant profundament, per emprendre un camí de coneixement. A […]

Com es mouen les joguines? Escola Anglesola

A la nostra escola treballem amb la metodologia basada en projectes, sense llibres de text. Partint de les idees prèvies dels nens i nenes, la formulació d’hipòtesis i l’experimentació com a medi per aconseguir resoldre aquells reptes que se’ls hi plantegi. Pensem que l’educació ha de posar els alumnes al centre dels aprenentatges, oferint situacions […]

Aprendre per projectes és molt més que fer una modificació puntual a la vida d’escola

Reclamar la importància d’aprendre de manera globalitzada ha estat una constant en la història de l’educació. Decroly, Montessori, Dewey, Freinet, Freire, Stenhouse, Morin entre d’altres han apuntat la importància d’aprendre a partir d’establir relacions (entre matèries, entre el dins i el fora de l’Escola, entre allò escolar i allò social,…) i no de manera compartimentalizada. […]

Eduquem per als ODS a través de les cançons

Música i educació són elements inseparables per ajudar a reduir el denominat fracàs escolar. Jordi A. Jauset Les cançons són una eina de treball amb gran potencial. A través d’elles podem introduir i abordar temàtiques ben diverses de manera que els aprenentatges siguin molt més significatius.  Avui dia, gràcies als avenços en el camp de […]

Els centres educatius col·laborem amb la cooperativa roba amiga

La cooperativa roba amiga ofereix campanyes d’educació i sensibilització ambiental, una eina fonamentalment per sensibilitzar als infants i joves envers la gestió de la roba usada. En la xerrada us expliquem Xerrada Descarrega la presentació en PDF Mostra Ponent La cooperativa Roba Amiga la formen diferents entitats sense afany de lucre les quals treballen per […]

Eduquem per un nou model energètic

La UNESCO, a través de la definició dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (Centre Unesco de Catalunya, 2018), assenyala que és crucial educar la població per poder entomar el repte de la transició energètica prevista per a les pròximes dècades.  Segons aquests ODS, formar l’alumnat en qüestions energètiques implica formar-los pel que fa a la […]

Eines per treballar els ODS a l’escola i l’institut

En la xerrada us compartim els materials necessaris per treballar l‘educació per al desenvolupament a les vostres aules. Parlem de materials adequats per treballar a l’etapa de Primària i a l’etapa de Secundària, i que podeu sol·licitar a les nostres delegacions. Els objectius globals de les activitats són: També us parlem del Concurs de clipmetratges […]

El cinema, un recurs per treballar els ODS a l’aula

El cinema, les pel·lícules documentals o de ficció, llargmetratges o curtmetratges, a més del seu valor artístic, són un recurs didàctic molt potent que permet treballar gran quantitat de continguts i valors de manera atractiva i motivadora pels alumnes. En aquesta xerrada us proposem un llistat de diferents pel·lícules i fragments de pel·lícules que us […]

Organitzem una campanya de donació de sang

“Aprèn, participa i dona” és un programa educatiu perquè infants i joves de 6 a 18 anys adquireixin coneixements i valors a través de la promoció de la donació de sang i l’organització d’una campanya. Aquest programa educatiu involucra infants i joves en la difusió de la necessitat de donar sang. Els participants aprenen sobre […]

Eduquem en Drets Humans a l’aula

L’educació en drets humans és un procés que té per objectiu establir una cultura dels drets humans.  Entenem l’educació en drets humans com un procés educatiu basat en la participació activa a través del qual: L’educació en drets humans, per tant, ha de tenir un paper clau en qualsevol procés educatiu. La Convenció de les […]

Com podem educar per a un consum conscient?

Satisfer les nostres necessitats tenint en compte les conseqüències de les nostres decisions. Això passar per reflexionar sobre l’autenticitat de les necessitats, informar-nos de les opcions que tenim i triar aquelles que contribueixen a la justícia, al benestar social i personal i que tenen menys impacte ambiental. En la xerrada us donem pautes i orientacions […]

Entre[terres]: Guia educativa sobre migracions a la Mediterrània

Entre Terres és una guia educativa útil per treballar les migracions a la mediterrània amb infants i joves des d’una perspectiva transformadora. L’objectiu d’aquest material és dotar d’eines a les entitats educatives, les escoles i els instituts per tal d’abordar la temàtica de les persones refugiades amb infants i joves, des d’una perspectiva de construcció […]

Implica’t + amb els ODS

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible consisteix en un pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la seva prosperitat. L’Agenda planteja 17 ODS que abracen aspectes fonamentals per a la humanitat com l’educació, l’energia, la pau o el clima.  Cadascun dels objectius desplega, al seu torn, un conjunt de metes més assolibles […]

Propostes i recursos per educar en drets d’infància i ciutadania global

En el preàmbul de la Convenció sobre els Drets de l’Infant s’afirma que els infants i adolescents s’han de preparar per a una vida independent en societat. L’exercici del dret a la participació és fonamental per a aconseguir-ho.  Un enfocament educatiu d’educació en drets d’infància que incorpora processos de participació autèntica contribueix a consolidar la […]

Com podem treballar l’aigua en relació amb la sostenibilitat i els diferents ODS?

El canvi climàtic i la sostenibilitat són reptes actuals que requereixen una resposta immediata. Des del Museu tenim la certesa que el coneixement de l’AIGUA ens ajudarà a trobar millors solucions.  Amb aquest propòsit, i donat el compromís del Museu amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, les temàtiques abordades en les diferents activitats educatives s’emmarquen […]

Creem una iniciativa solidària amb Metges Sense Fronteres

Creadors Sense Fronteres és un projecte educatiu i de sensibilització que involucra als i les alumnes com a agents de canvi de la societat. En aquest projecte es comença sensibilitzant a l’alumnat sobre la importància de l’accés a la salut per a una bona qualitat de vida. Es dóna a conèixer el paper de l’Ajuda […]

Impliquem-nos en la defensa dels oceans amb Greenpeace

La vida a la Terra depèn directament dels oceans.  Els beneficis que els oceans ens brinden en el nostre dia a dia són innombrables: influeixen en els fenòmens meteorològics més destacats, regulen el clima, produeixen l’oxigen que respirem i són la llar de balenes, taurons, tortugues i d’altres espècies. Però actualment, la salut i l’estat […]

Com podem educar per a la igualtat de gènere?

L’objectiu de desenvolupament sostenible 5 vetlla per aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes en una actualitat plena de violències masclistes i desigualtats per raons d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere. El 2021 es van detectar o denunciar, a Catalunya, 10 matrimonis forçats (amb noies i nenes d’entre 13 […]

Art contemporani i ODS. Una oportunitat per globalitzar aprenentatges

En aquesta xerrada parlem de la importància dels llenguatges artístics contemporanis en els processos d’aprenentatge i coneixerem les diverses maneres d’aproximar-nos-hi. Les creacions de les i dels artistes contemporanis són reflex de la nostra societat i això fa que ens plantegin situacions on ens conviden a qüestionar el món que ens envolta.  Descobrim com diferents […]

Eduquem per als ODS a través dels jocs

Apropar-se als objectius que formen els ODS requereix d’una anàlisi profunda de què són i què suposen, una vivència en primera persona per tal d’afavorir el compromís i una crida a l’acció.  Una de les grans virtuts del joc és que posa en primera persona cadascuna de les decisions, permet analitzar els resultats obtinguts i […]

Propostes didàctiques per incloure l’immens oceà en el currículum

L’Oceà té una importància cabdal per al funcionament del nostre planeta i per a la humanitat: entre d’altres, participa de manera notable en la regulació dels fenòmens meteorològics i del clima, participa en l’equilibri dels gasos atmosfèrics i en el cicle de l’aigua, modela el relleu, és font de recursos energètics i alimentaris i reservori […]

Descobreix 10 propostes per filosofar entorn dels ODS

Sempre he entès l’escola com a eina de transformació personal i social. Hauria de ser l’espai de les oportunitats, l’ascensor que permetés el creixement personal dels infants que hi conviuen i fomentés una autèntica ciutadania democràtica. En el futur es dibuixen tres reptes globals urgents:  Els Objectius de Desenvolupament Sostenible marquen un camí en aquesta […]

Com fer voluntariat ambiental per la conservació de la natura a Catalunya

A Catalunya es fan multitud d’activitats de voluntariat per a la conservació del patrimoni natural i la preservació del medi ambient, arreu del territori i al llarg de tot l’any. La missió de la XCN és promoure la conservació de la natura mitjançant la implicació social, principalment a través de les entitats de custòdia i […]

El bicibús, un projecte comunitari i col·laboratiu que t’enamorarà

El projecte bicibús neix des de la necessitat el dia que dues mestres de la ciutat de Vic decideixen acompanyar 9 infants cap a l’escola amb bicicleta pel carrer més transitat i contaminat de la comarca d’Osona. Actualment, a Catalunya estan pedalant més de 1000 infants i les seves famílies de camí cap a l’escola. […]

Els ODS, un marc idoni per a educar en la sostenibilitat i la ciutadania global

El món es transforma davant nostre, generant reptes i oportunitats sense precedents. Per això, Nacions Unides ha establert l’Agenda 2030 i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible: una crida urgent a l’acció conjunta per fer indissociable progrés, sostenibilitat, justícia i Drets Humans. No podem parlar d’educació de qualitat si no preparem els infants i […]

Recull de jocs per treballar continguts i idees de ciències

Els jocs són un recurs molt utilitzat en alguns àmbits de l’educació com a eines extraordinàries per a motivar, divertir-se i predisposar a l’aprenentatge.  A l’aula de ciències, també ens poden oferir un espai motivador, però alhora, un espai d’aprenentatge i de simulació de fenòmens naturals. Les activitats de joc ens permeten representar idees científiques, […]

Magnetisme bestial

Tots i totes hem sentit a parlar del magnetisme, però sabem realment què és? Com funciona? Com ho podem treballar amb els nostres alumnes? Sabem que fa més de dos mil anys que algú va somiar per primera vegada que potser es podia fer flotar alguna cosa a l’aire gràcies a uns imants; i avui […]

Els Microorganismes: Què treballar i com fer-ho?

Els microorganismes són un ampli grup d’organismes unicel·lulars que poden viure en diferents ambients. La gran majoria són inofensius i fins i tot beneficiosos, altres causen infeccions i malalties.  La relació dels humans amb els microorganismes es va iniciar fa segles, juntament amb la domesticació dels animals grans, també es van anar domesticant els microorganismes […]

Contes per aprendre ciències

Els contes són un gran recurs pedagògic que fem servir habitualment a les aules d’infantil, però…  amb quina mirada, amb quina intenció? En aquesta xerrada explicarem com a través dels contes podem treballar un ampli ventall de continguts d’àmbit científic; com ens permeten d’una manera molt natural plantejar-nos preguntes, com ens mostren fenòmens propers,..i així […]

L’energia: Què ensenyar i com fer-ho?

L’energia és un concepte transversal a l’ensenyament de les diferents disciplines científiques i també no científiques.  En l’actualitat tenim molt de coneixement de les dificultats de l’alumnat respecte a aquesta idea tan abstracta. En la xerrada descobrim diferents propostes de com ensenyar l’energia a l’aula.  Compartim aquest coneixement i una eina molt útil pel professorat: […]

El pati de l’escola com a laboratori de ciències

El pati és un espai de joc però també de descoberta i aprenentatge. Els alumnes es passen moltes hores al pati, però moltes vegades desconeixen el que els envolta. Tot objecte, element, material, éssers viu,… pot provocar que ens fem preguntes que facin que interpretem allò que veiem d’una altra manera. Talment com si féssim […]

Orientacions i propostes per apropar la meteorologia a l’aula

L’objectiu d’aquesta xerrada és donar eines als docents per descobrir com treballar la meteorologia a l’aula. En la xerrada es fa referència a: Una de les parts importants del temps, és l’observació. Si no sabem què està passant sobre els nostres caps, és difícil saber què passarà en un futur.  El primer punt és orientar […]

Fem servir les fruites per desenvolupar el raonament científic a infantil

Aquesta xerrada és eminentment pràctica, però sense oblidar les bases teòriques que sustenten les diferents propostes que us presentarem.  Primer de tot, parlem sobre què entenem per raonament científic en edats primerenques: partim de la vostra experiència i la vostra mirada per (re)enfocar-la vers les bases del pensament científic que hem de treballar amb els […]

Els terratrèmols: Què podem investigar i com podem fer-ho?

En aquesta xerrada expliquem com es forma un terratrèmol, i com es mesuren, distingint la magnitud (escala Richter) de la intensitat (escala de Mercalli).  Per fer-ho, utilitzarem maquetes i exemples pràctics, que ens ajudaran a comprendre com funciona aquest fenomen geològic que podem viure a escala humana i forma part del nostre món.  En la […]

Investiguem sobre el moviment aparent del Sol i el dia i la nit

En aquesta xerrada s’exposa un itinerari d’investigació dirigit a nens i nenes de cicle inicial per treballar: En la xerrada es descriuen amb detall les diverses activitats que es plantegen en l’itinerari d’investigació i es justificaran a partir dels models d’ensenyament de les ciències basats en la investigació.  També es fa referència a les eines […]

Experiments per treballar els canvis físics i químics a l’aula

En aquesta xerrada compartim experiments senzills que poden ser útils per: En la xerrada es planteja utilitzar materials coneguts que podem aconseguir fàcilment en el nostre entorn proper, de manera que contextualitzem l’aprenentatge en un àmbit quotidià.  És un fet de fàcil comprovació que si plantegem un experiment abans de començar la classe, l’alumnat es […]

Les ciències són a tot arreu

Els infants aprenen ciències a l’escola, a fora de l’escola, al matí i a la nit, aprenen a tothora i a tot arreu, perquè aprendre és una necessitat vital, perquè necessiten comprendre el món per a poder-s’hi adaptar i viure-hi. Podem optar a acompanyar-los en aquest procés o limitar-nos a obviar-lo fent propostes al marge […]

Experimentem amb les forces

En aquesta xerrada es comprtim: Les propostes pràctiques estan orientades bàsicament a infantil i primària, tot i que aquestes mateixes pràctiques es poden treballar a secundària. A infantil i primària es demanaria a l’alumne/a que tregui conclusions (qualitatives) del que observa i a secundària es podria arribar a treure conclusions de forma quantitativa. En la […]

Investiguem el camí dels nutrients

Afrontar un projecte científic a una aula de primària no és una tasca fàcil, ja que moltes vegades, com a docents, creiem que no dominem amb seguretat els continguts a tractar, o no sabem quina metodologia emprar o, simplement, ens falta temps per crear un projecte amb sentit.  En aquesta xerrada, a partir d’una experiència […]

Propostes d’investigació per treballar l’hàbitat i els ecosistemes

Per tal d’afrontar els reptes ecològics que tenim al davant, és important que l’alumnat entengui els processos, interaccions i interdependències que es donen en els ecosistemes, així com els efectes de les influències externes en la seva conservació.  En aquesta xerrada donem orientacions didàctiques concretes per treballar aquests aspectes a l’aula destacant:  Les activitats proposades […]

Descobrim les plantes: lliguem l’entorn amb el currículum

En aquesta sessió expliquem diferents propostes que hem fet a l’escola per a treballar les plantes a partir de les sortides regulars que fem a l’entorn proper.  Es tracta de propostes senzilles, que es poden realitzar amb materials quotidians i que permeten treballar les plantes en i amb tots els sentits i abordar el seu […]

Espais de ciència en lliure elecció al 0-6

Crear un espai permanent de descoberta a infantil amb l’objectiu de promoure experiències positives d’aprenentatge i acostament a la ciència a través de l’activitat exploratòria i el joc, planteja molts dubtes i incerteses:  En aquesta xerrada, abordem aquests i altres temes de manera distesa a partir de l’anàlisi d’experiències existents. Xerrada Descarrega la presentació en […]

Descobrim com treballar el so a l’aula

Què és el so? Tot i la seva presència a la vida quotidiana, el so és un gran desconegut tant per infants com per a adults. Sovint el so s’explica com una ona, però comprenem bé què és una ona? Cal parlar d’ones a primària? Sabem com treballar-ho? En aquesta xerrada: Aquesta xerrada va adreçada […]

El ioga a l’educació

Si entenem l’educació com un aprenentatge per a la vida, veurem que depassa la mera funció instrumental i s’estén al desenvolupament integral de la persona. El ioga treballa des d’aquesta perspectiva, tenint en compte que som una unitat: cos, ment, emocions, espiritualitat. L’escola és un espai per al coneixement d’un mateix i del món; en […]

Com treballar les taules de multiplicar amb diferents materials?

Les taules de multiplicar són un dels continguts de matemàtiques de primària més necessaris i imprescindibles. El seu aprenentatge és útil des del primer moment en infinitat de situacions quotidianes.  Malgrat això, sovint escoltem que part de l’alumnat té dificultats per memoritzar-les. Insistim i insistim, però… Com podem garantir que el seu aprenentatge sigui permanent? […]

Educar la mirada filosòfica en la infància i l’adolescència

El projecte educatiu Filosofia per a Nenes i Nens, que està avalat per la UNESCO, cerca exercitar la mirada filosòfica  dels infants i joves, per ajudar a construir persones crítiques, creatives i demòcrates.  En  un context d’informació excessiva i manipulada, cal tenir criteris per actuar a l’empara d’uns valors ètics propis, per  pensar per nosaltres […]

Les altes capacitats a l’escola inclusiva

El món de les altes capacitats és sovint obviat en els plans educatius de tots els colors i tendències. Sembla que l’alumnat d’aquestes característiques va tot sol, no cal fer cap adaptació perquè parteix d’avantatges per sobre dels altres. El problema més important rau del fet que els professionals de l’educació no es miren l’alumnat […]

Vivim la poesia a l’aula

Vols apropar la poesia als infants i treballar-la a l’aula de manera significativa? Vols comprovar la força d’un vers? El ritme, la cadència, la rima… ens donen la mà per acaronar-nos i guarir-nos, però la força d’un vers rau en el seu significat, en el com ho diu i en allò que suggereix. I és […]

Com detectar l’abús sexual infantil i actuar davant d’una sospita

Un dels aspectes més rellevants a l’hora de prevenir la violència sexual infantil és que les persones i organitzacions que treballen o estan en contacte amb NNA comptin amb espais que garanteixin el seu benestar i la seva seguretat.  Un dels espais més importants de socialització dels NNA, després de la seva família és l’escola. […]

La Psicomotricitat: Una eina que potencia el desenvolupament global de l’infant

En aquesta xerrada mostrem els beneficis d’aquesta disciplina que, cada vegada, està més present en els centres educatius, perquè els i les mestres s’adonen de la importància del seu treball en els infants. En la xerrada compartim estratègies que ens ajudaran a portar-la a la pràctica d’una manera adequada i que afavoreixi el desenvolupament integral […]

La percussió corporal com a recurs pedagògic i artístic

No hi ha dubte del paper que la música té en les nostres vides. Aquesta és un art i una ciència, tot al mateix temps; la seva naturalesa no verbal la converteix en un mitjà de comunicació universal, un estímul únic per penetrar en el nostre cos, evocar sentiments, emocions, facilitar respostes fisiològiques i psicològiques […]

La importància d’educar l’empatia a l’escola i com treballar-la amb els infants

En aquesta xerrada la Júlia ens parla de l’empatia: de la seva importància en l’acompanyament emocional i la cura dels altres, en la convivència i la solidaritat. Un element clau a l’hora de construir vincles saludables i per a la prevenció de l’assetjament i la violència. Descobrim com funciona i com es desenvolupen les seves […]

Com podem millorar la relació entre escola i famílies?

En aquesta xerrada trobaràs propostes pràctiques i reflexions per millorar la relació entre famílies i escola, tant a nivell personal com a docent com a nivell de centre.  Descobriràs noves eines que t’enriquiran a l’hora d’acompanyar les famílies del teu alumnat, des d’un punt de vista reflexiu i posant èmfasis en millorar la comunicació i […]

Els espais d’aprenentatge en l’etapa 0-3

La Mery Camarero és mestra d’educació infantil a l’EBM Els Barrufets de Vallirana. Actualment, compagino la meva professió amb l’assessorament a professionals del món educatiu. Formo part de la coordinació del grup de treball “Un enfocament global de l’aprenentatge” de l’Associació Rosa Sensat. Membre dels grups de treball de Rosa Sensat: “L’essència de les escoles […]

El teatre com a eina pedagògica

En aquesta xerrada la Rosa Gamiz comparteix les vivències a les aules que ha viscut amb els nens i nens al llarg de molts anys i com això l’ha portat a descobrir com d’útil i beneficiós pot ser utilitzar el teatre a l’aula amb els alumnes. La Rosa defensa les arts i el teatre com […]

Com podem educar la sexualitat a l’escola i l’institut?

Sexualitat, educació sexual, infància, aula, drets, educació, docència, abús…, són paraules que coneixem, però, realment sabem de què parlem?, i si les barregem, què passa? L’educació sexual, vulguem o no, ens travessa, com a persones adultes i docents, tenim un paper i una responsabilitat molt important, però, ja sabem com fer-ho?  En aquesta xerrada parlem: […]

Els escacs com a eina educativa

En aquesta xerrada la Marta ens parla de com podem utilitzar els escacs a l’escola com una eina educativa.  La nostra societat és una societat de canvi constant i, per afrontar el futur (i podríem parlar també de present), tots els experts parlen de la importància de ser flexible, creatiu i saber treballar en equip. […]

Com treballar la física a primària sense morir en l’intent?

En aquesta xerrada en Víctor ens parla de com podem treballar la física a primària, quins continguts podem treballar i de quina manera ho podem fer perquè els nostres alumnes ho entenguin i se sentin atrets per la física. Per evitar morir en l’intent l’important és saber adaptar al nivell adequat els conceptes sense caure […]

La importància de l’estimulació del llenguatge a l’etapa d’infantil

Hi ha infants que tenen més facilitat per comunicar-se verbalment i que poden fer intervencions amb un lèxic acurat i amb frases més llargues, i hi ha altres infants a qui els costa més expressar-se i comunicar-se. Davant d’això podem deduir que cada infant porta unes característiques innates que el predisposen a comunicar-se, però que […]

Descobrim com s’aprèn a l’escola de bosc

En aquesta xerrada l’Eva ens parla de la filosofia i la base pedagògica que hi ha darrere l’escola de bosc i de la importància que, tant els infants com els adults, connectem amb la natura. També fa referència als beneficis que aporta que els infants juguin i aprenguin al bosc. L’Eva ens explica com és […]

La cançó com a estratègia comunicativa i educativa

Els estudis en neurociència de les últimes dècades, han confirmat el que molts ja sabíem des de feia temps, la música és essencial en el desenvolupament de l’infant. Quan entenem que la música és el primer llenguatge dels infants i descobrim que és un llenguatge que ens connecta amb ells d’una forma única i afectiva, […]

Aprendre amb els infants

En aquesta xerrada la Teresa ens proposa fer una reflexió entorn de com aprenen els infants per tal d’establir algunes comparacions amb el que fem a l’escola a nivell d’organització de temps, espais i reptes educatius. La xerrada abordar la necessitat de posar l’infant al centre de l’aprenentatge evitant que l’organització de les aules per […]

Pictogrames amb l’alumnat amb TEA: del joc a la comunicació

En aquesta xerrada la Montse i la Carina comparteixen la seva experiència en el treball de la comunicació i el llenguatge amb l’alumnat amb TEA (alumnes amb trastorn de l’espectre autista). Ens expliquen com treballen amb aquests alumnes i com adapten la metodologia i els materials a les necessitats específiques individuals de l’alumnat. En la […]

Matemàtiques manipulatives: per a què i com?

En els últims anys s’ha parlat molt de les matemàtiques manipulatives. Qui més qui menys fa servir materials manipulatius a classe de matemàtiques. És un canvi que fa temps que es va engegar i que s’ha anat estenent a tot arreu. Però tenim clar com fer servir aquest material? Amb quina intenció? Amb quin mètode? […]

La ciència escolar, entre l’experimentació i la conversa

En aquesta xerrada en Jordi explica que la ciència escolar ha de ser un espai en què convisquin l’experimentació i la conversa sobre les idees i raonaments dels infants, i que ha de tenir per objectiu ajudar-los a comprendre i donar sentit als fenòmens físics i naturals del nostre entorn. “La ciència escolar no pot […]

Com acompanyar les emocions dels alumnes

En aquesta xerrada la Míriam ens parla de com podem acompanyar emocionalment als nostres alumnes en aquest temps de pandèmia en què tots estem molt remoguts. La Míriam explica com acollir les emocions dels infants, com ajudar-los a identificar-les, comprendre-les i donar-hi sortida a l’aula d’una manera assertiva. En la xerrada fa referència al fet […]

Com apropar el ioga a l’escola?

En aquesta xerrada la Gemma ens parla de: Ens explica quines estratègies podem fer servir a l’escola per introduir el ioga a l’aula: Finalment ens parla de com podem aplicar aquestes estratègies a l’aula. Si vols afegir alguna aportació o tens algun dubte, t’animo a deixar-lo als comentaris. La Gemma, de seguida que pugui, els […]

Acompanyament emocional de l’infant, amb mirada apreciativa

En aquesta xerrada la Júlia ens parla de l’acompanyament emocional des d’una perspectiva apreciativa, enfocada en les fortaleses i el potencial que ens ofereixen les emocions i de qui les experimenta. I que no hi entén de problemes sinó de situacions a gestionar i resoldre. La Júlia ens explica què són i com es generen […]

Què vol dir treballar per projectes? Per què fer-ho? Què implica?

En aquesta xerrada en Toni Otero ens parla de què vol dir treballar per projectes? Per què fer-ho? Què implica? En Toni ens explica que per ell, treballar per projectes és una manera d’afrontar l’aprenentatge que potencia el treball d’investigació, l’autonomia personal, la participació democràtica, la transferència de coneixements i estimula l’aprenentatge en interacció entre […]

Recordar contrasenya