Els projectes a l’escola Muntanyola. 2 projectes duts a terme a l’aula

L’Escola Muntanyola és una escola rural, pública i catalana, situada a la comarca d’Osona. Els agrupaments a l’escola són d’alumnes de diferents edats, aquests aprenen de tot el que els envolta. Per aquest motiu, treballem de diferents maneres per arribar a tots ells/es: treball per projectes, treball cooperatiu, tallers intercicles, tallers de matemàtiques i llengües, […]

Tres projectes per desenvolupar les competències per a la sostenibilitat. Escola Virolai

En aquesta xerrada us expliquem com s’inclouen les competències per la sostenibilitat en processos d’aprenentatge basat en projectes. Compartim com és un dels eixos de disseny de propostes i com s’incorpora en l’avaluació dels aprenentatges.  En la xerrada us expliquem tres projectes per desenvolupar les competències per a la sostenibilitat que hem dut a terme […]

Projectes per desenvolupar les competències per a la sostenibilitat. ABP x ODS

Aquesta xerrada té per objectiu abordar l’aprenentatge basat en projectes orientats a l’assoliment dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, a través del suport de la Guia ABPxODS: disseny de projectes per desenvolupar les competències clau per a la sostenibilitat. En el seu document Educar per als ODS: objectius […]

Què passaria si un dia desapareguessin totes les abelles del món?

“L’alumne/a és el centre. Les decisions educatives estan centrades en l’alumnat, en el seu benestar i en els seus interessos. El/la mestre/a guia, orienta, supervisa i recondueix.” Amb aquestes premisses, l’escola Miquel Martí i Pol comença una nova etapa l’any 2015 encapçalada per la seva directora Raquel Valle Pardeiro, qui promou una nova mirada metodològica  […]

Projecte “Fem recerca amb el BIST”. Adoptem el rol dels científics i científiques

En aquesta xerrada fem un recorregut pel procés que ha portat a l’alumnat de 1r d’ESO a comunicar la seva pròpia recerca científica amb la col·laboració d’investigadors i investigadores del BIST (Barcelona Institute of Science and Techonology).  L’alumnat ha treballat de manera cooperativa adoptant el rol dels científics i científiques que treballen en un grup […]

L’aprenentatge cooperatiu, competencial i globalitzat a l’escola Sadako

Ja fa uns anys, l’escola va iniciar un gir metodològic rellevant, en què va abandonar l’hegemonia dels aprenentatges estructurats en matèries estanques, per crear espais d’aprenentatge competencials, globalitzats i interdisciplinars. En aquest camí de remodelació del projecte educatiu, es va decidir dissenyar un model propi que pogués donar cabuda a tres eixos principals de l’aprenentatge: […]

Els Itineraris d’Aprenentatge de l’Escola Pia de Catalunya. Un exemple d’I3

En aquesta xerrada expliquem la proposta dels Itineraris d’Aprenentatge, dins del projecte SUMMEM, que des de l’any 2015 estem duent a terme a les nostres escoles. Un Itinerari parteix d’una situació o d’unes preguntes a resoldre, que generen tot un treball de recerca de solució, integrant-hi tota mena de coneixements i fent servir unes habilitats […]

Dissenyar i aplicar projectes a secundària. Tipus i estratègies

El disseny de propostes ABP implica definir escenaris d’aprenentatge en els que el Context, el Contingut i el Conflicte que demanem als alumnes que resolguin estiguin ben connectats entre sí. En la xerrada es proposarà una plantilla per a dissenyar projectes, i es descriuran 6 projectes de diferents matèries portats a les aules de secundària.  […]

Com avaluar per aprendre en el marc del treball per projectes?

En tot procés d’aprenentatge és imprescindible que les activitats incloguin moments d’avaluació-regulació, cosa que comporta preveure per a què avaluar, què, quan i com.  Cal tenir present que l’alumnat aporta a l’aula les seves pròpies idees i maneres de fer, parlar i sentir, i que aprendre comporta revisar-les i fer-les més complexes i sofisticades, és […]

Es mouen els papers… Com es mouen? Què els mou?

Un fet quotidià que genera curiositat és el punt de partida d’aquest projecte. L’escolta de l’adult  permet recollir les idees dels nens sobre els fenòmens i així passar d’una mirada que troba a la màgia la resposta a plantejar preguntes investigables i, per tant, fer, pensar i elaborar explicacions incorporant la mirada de la ciència.  […]

Camins de recerca: Arrelant al bosc. Escola Cooperativa El Puig

Els nostres orígens són en el bosc i des de l’Escola veiem necessari enfortir el vincle amb la natura tenint-hi una relació quotidiana i continuada, per observar, explorar, descobrir, viure-hi experiències… Creiem en una educació que ens retorna a la natura, tocant-la amb les mans i arrelant profundament, per emprendre un camí de coneixement. A […]

Com es mouen les joguines? Escola Anglesola

A la nostra escola treballem amb la metodologia basada en projectes, sense llibres de text. Partint de les idees prèvies dels nens i nenes, la formulació d’hipòtesis i l’experimentació com a medi per aconseguir resoldre aquells reptes que se’ls hi plantegi. Pensem que l’educació ha de posar els alumnes al centre dels aprenentatges, oferint situacions […]

Aprendre per projectes és molt més que fer una modificació puntual a la vida d’escola

Reclamar la importància d’aprendre de manera globalitzada ha estat una constant en la història de l’educació. Decroly, Montessori, Dewey, Freinet, Freire, Stenhouse, Morin entre d’altres han apuntat la importància d’aprendre a partir d’establir relacions (entre matèries, entre el dins i el fora de l’Escola, entre allò escolar i allò social,…) i no de manera compartimentalizada. […]

El treball per projectes

L’escola Marta Mata és una escola que, des dels seus orígens, treballa per projectes. Els tres pilars de la nostra escola són: En aquesta xerrada compartim com aquests tres pilars ens acompanyen en el nostre treball a les aules i veurem, a través d’exemples, com hi tenen una importància rellevant en el treball projectes que realitzem a […]

Què vol dir treballar per projectes? Per què fer-ho? Què implica?

En aquesta xerrada en Toni Otero ens parla de què vol dir treballar per projectes? Per què fer-ho? Què implica? En Toni ens explica que per ell, treballar per projectes és una manera d’afrontar l’aprenentatge que potencia el treball d’investigació, l’autonomia personal, la participació democràtica, la transferència de coneixements i estimula l’aprenentatge en interacció entre […]

Recordar contrasenya