DUA, realitat o utopia? Com incorporar el DUA a les nostres aules (18.04.23)

Ponent:  Prudens Martínez Guijarro Mestra d’educació especial, llicenciada en Psicologia, màsters en Logopèdia i en Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals. Diplomada en Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) per CAST Professional Learning & Fellow Group LA. Assessora experta en DUA al Departament d’Educació. Formadora de professionals del món educatiu. Twitter: @mmart104 Resum:  El Disseny […]

Com afavorim la inclusió dels alumnes amb trastorns de la conducta? (20.04.23)

Ponent:  Oscar Puigardeu. Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC- Barcelona-ciutat) El CRETDIC és un servei d’assessorament i de suport tècnic a la tasca docent i a la tasca dels serveis educatius amb la finalitat d’afavorir la inclusió, la participació i l’aprenentatge dels alumnes amb trastorns del […]

Mesures i suports universals que afavoreixen contextos educatius inclusius (25.04.23)

Ponent:  Laia Jurado i Canadell Mestra d’educació especial, llicenciada en psicopedagogia i màster en educació inclusiva. Faig Mitja jornada com a mestra de l’escola Puiggraciós, formant part de l’equip MESI. I l’altra mitja jornada sóc FEI (Formadora d’Educació inclusiva). Imparteixo la formació DUA (Disseny Universal per l’Aprenentatge) de la xtec. Resum:  Avançar cap a una  […]

Què és l’alta sensibilitat i com podem acompanyar un infant PAS? (27.04.23)

Ponents:  Alba Bonmatí, Sandra Martín i Marta Torrents. L’Associació Catalana de Persones amb Alta Sensibilitat (ACPAS) té com a missió difondre informació rigorosa sobre l’alta sensibilitat, amb dos objectius principals: millorar la qualitat de vida de les PAS i familiaritzar la societat sobre aquesta característica i tot el que implica. Resum:  L’alta sensibilitat en el […]

La discapacitat visual en el món educatiu. Estratègies i recursos (2.05.23)

Ponents:  Núria Navarro i David Ramos. Mestres de suport itinerant a l’alumnat amb discapacitat visual greu i ceguesa del CREDV. El CREDV (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals) és un servei educatiu específic que en col·laboració amb l’ONCE dona suport a la tasca docent del professorat pel que fa a alumnes amb greus […]

L’acollida de l’alumnat nouvingut. Què, com i quan? (4.05.23)

Ponents:  Resum:  Actualment, ens trobem a les aules amb una gran diversitat lingüística i cultural i un alt percentatge de matrícula viva. Per aquesta raó és essencial promoure l’acompanyament de l’alumnat nouvingut i fomentar l’aprenentatge de la llengua catalana. L’acollida i la inclusió escolar de tot l’alumnat ha de ser de les primeres responsabilitats i […]

Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu (9.05.23)

Ponent:  Sandra Tarragó Psicòloga infantil/juvenil i d’adults. Especialitzada en Persones amb Altes Capacitats. Títol d’Experta Universitària en Altes Capacitats. Membre del grup de treball d’Altes Capacitats (GTAC). Màster en Teràpia Cognitiva-Social i en Trastorns de l’Aprenentatge. Curs de detecció, diagnòstic i intervenció en TEA. Integratek. Diploma acreditatiu de Capacitació de psicòloga experta en l’avaluació d’altes […]

Com podem detectar i atendre els alumnes amb dislèxia? (11.05.23)

Ponents:  Neus Buisán i Mercè Mayoral L’Associació Catalana de Dislèxia i Altres Dificultats Específiques (ACD) L’Associació pretén donar resposta a les necessitats educatives i socials de les persones amb dislèxia o amb altres dificultats específiques d’aprenentatge. L’ACD vol reunir tots els sectors interessats en el desenvolupament físic i psíquic dels nens i nenes dislèctics i […]

Tinc un/a alumne/a amb TDAH. Què puc fer? (16.05.23)

Ponents:  Resum:  El Trastorn per Dèficit d’atenció i Hiperactivitat, més conegut com a TDAH, és un trastorn del neurodesenvolupament. Els símptomes nuclears estan caracteritzats per impulsivitat, hiperactivitat i dificultat per mantenir l’atenció. Actualment, la prevalença del trastorn és d’un 5% en edat infantil a Catalunya, encara que el trastorn també es dona en l’adultesa. El […]

Esport adaptat a les escoles: Propostes pràctiques per a escoles i instituts (18.05.23)

Ponent:  Miquel Romaguera El projecte “Esport Adaptat a les Escoles” és una proposta educativa que té com finalitat crear consciència i sensibilització envers l’esport adaptat. Amb la realització aquesta activitat, la Federació Catalana d’Esport de Persones amb Discapacitat Física  vol que els/les alumnes empatitzin i valorin els esportistes amb discapacitat i assumeixin que tothom pot […]

Estratègies i Orientacions per a la inclusió de l’alumnat amb Pèrdua Auditiva (25.05.23)

Ponents:  Núria Dinarès (Audioprotesista), Lourdes Albets (Psicopedagoga), Mariona Giné i Fanny Jorquera (Mestres-Logopedes). Els CREDA són serveis de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. La seva intervenció es concreta en tres grans […]

Rodamunt: Fem possible que tothom pugui fer excursions a la muntanya (29.05.23)

Ponents:  Juan Carlos Vázquez Rodamunt és una associació sense ànim de lucre per a la promoció i organització d’activitats de senderisme de muntanya destinada a persones amb mobilitat reduïda utilitzant les cadires Joëlette. Resum:  Al llarg del curs duem a terme nombroses sortides per potenciar que els alumnes puguin gaudir del contacte amb la natura. […]

Recordar contrasenya