Com potenciar que els infants vulguin aprendre?

En aquesta xerrada parlarem de què volem els docents: Infants motivats i implicats, infants actius i participatius, infants reflexius i crítics, infants que aprenguin a gestionar el seu aprenentatge, infants que aprenguin a aprendre i infants competents.

Aprenentatge basat en projectes

En aquesta xerrada parlarem de què és el treball per projectes, veurem la diferència entre fer projectes i treballar per projectes. També identificarem els elements clau de l’aprenentatge basat en projectes i els deu moments que seguim quan treballem per projectes, des que comença el projecte fins que es clausura.

Recordar contrasenya