Aprenentatge basat en projectes

En aquesta xerrada parlarem de què és el treball per projectes, veurem la diferència entre fer projectes i treballar per projectes. També identificarem els elements clau de l’aprenentatge basat en projectes i els deu moments que seguim quan treballem per projectes, des que comença el projecte fins que es clausura.

Com potenciar que els infants vulguin aprendre?

En aquesta xerrada parlarem de què volem els docents: Infants motivats i implicats, infants actius i participatius, infants reflexius i crítics, infants que aprenguin a gestionar el seu aprenentatge, infants que aprenguin a aprendre i infants competents.

Com podem evitar les disfonies?

En aquesta xerrada parlarem de què és el treball per projectes, veurem la diferència entre fer projectes i treballar per projectes. També identificarem els elements clau de l’aprenentatge basat en projectes i els deu moments que seguim quan treballem per projectes, des que comença el projecte fins que es clausura.

Recordar contrasenya